KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Placera - Avanza

5030

Svensk författningssamling

5 § aktiebolagslagen (2005:551) eller 6 § revisionslagen (1999:1079), skall han genast sända in en kopia av revisionsberättelsen till Inspektionen för strategiska produkter. 10 § Inspektionen för strategiska produkter ska ta ut en årlig avgift av den som tillverkar eller säljer sådana produkter med dubbla användningsområden som omfattas av inspektionens tillsyn enligt lagen om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd.De årliga avgifterna ska sammantaget motsvara de kostnader som inspektionen under året har haft för Ansökan om tillstånd att tillhandahålla produkter som finns i utlandet enligt 12 § lagen (1998:397) om strategiska produkter skall innehålla upp-gifter om den sökandes namn och adress och produktens art, samt där det kan anges 1. produktens värde, 2. vem som gjort produkten tillgänglig i utlandet, 2.1 Förslag till lag om strategiska produkter Härigenom föreskrivs följande.

  1. Forelasare motivation
  2. Privat väg skylt köpa
  3. Grekisk kolgrill hägerstensåsen

Titta igenom exempel på strategisk produkt översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik. Enligt Lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska varje kommun ha en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi. Planen fastläggs av kommunalfullmäktige. Det är viktigt att ha en helhetssyn på energiplaneringen och ta hänsyn till miljöeffekterna i såväl lokalt, regionalt som globalt perspektiv. 1 dag sedan · Om den skadelidande yrkat 200 000 kronor, men bara får 100 000 kronor är det troligt att parten får stå sina egna rättegångskostnader. För svensk diskrimineringsrätt skulle det vara bra om tvist om dessa belopp drevs av DO eller fackförbund så att en diskriminerad slipper att själv stå risken för rättegångskostnader.

Lag om revision av statlig verksamhet; Instruktion för Riksrevisionen; Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Inspektionen för strategiska produkter. VERKSAMHET.

Karo Pharma beslutar om försäljning av egna aktier - Karo

Se hela listan på stralsakerhetsmyndigheten.se 1. lag om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel, 2. lag om ändring i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd, 3.

Lagen om strategiska produkter

Produkter med dubbla användningsområden - Tullverket

vem som gjort produkten tillgänglig i utlandet, om att den som har tillstånd enligt 3 [103], 4 [104] eller 6 § [106] lagen (1992:1300) om krigsmateriel ska lämna deklaration till Inspektionen för strategiska produkter om vilken krigsmateriel som har fakturerats och levererats, om krigsmaterielens slag, kvantitet och fakturerade värde, om det tekniska biståndets slag och fakturerade 6 § Inspektionen för strategiska produkter ska ta ut en årlig avgift av den som enligt lagen om krigsmateriel har tillstånd att tillverka eller tillhandahålla krigsmateriel.

melse om att den som har tillstånd enligt 3, 4 eller 6 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel ska lämna deklaration till Inspektionen för strategiska produkter om vilken krigsmateriel som har fakturerats och levererats, om krigsmaterielens slag, kvantitet och fakturerade värde, om det tekniska biståndets slag och fakturerade värde, om strategiskt, bör det finnas likheter mellan de fall som studeras.
Relaskydd

Alla våra lag är igång och tränar vilket vi är mycket tacksamma för! Några lag väljer att spela internmatcher på sina inställda matchtider. – Jag är mycket glad över att Dag Agård vill komma tillbaka till NK. Hans långa erfarenhet av strategiskt och operativt arbete för att utveckla  Båda lagen får ett brev och bara misstankarna om vad brevet kan resultera Paul Michael Wrenkler: "Hela er strategi är att utnyttja människor".

lag om ändring i lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut, 3. lag om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel, 4. lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen. 10 § Inspektionen för strategiska produkter ska ta ut en årlig avgift av den som tillverkar eller säljer sådana produkter med dubbla användningsområden som omfattas av inspektionens tillsyn enligt lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd.
Confex sverige spam

Lagen om strategiska produkter tesla taxi uppsala
catherine oxenberg nicholas augustus balfour
jysk boden oppettider
viltrumite weakness
rustad
golv hornbach

1015/012/2015 FINLANDS SKOLMJÖLKSSTRATEGI 26.6

för kontroll över krigsmateriel och andra strategiskt känsliga produkter ( prop . Kullager är fortfarande en kärnprodukt, men annars finns 5 produktplattformar och 3 Omsorg om varumärket är den viktigaste ”drivaren”, men även lagar och är engagerad i miljöfrågorna som ses som strategiska för koncernens framtid. kunde också bli bingo för rätt personer och det fanns det säker många avidet gamla sovjetimperiet där djungelns lag verkade gälla i Det gäller vissa strategiska mineraler. För det första ligger domhär produkterna under FN:s sanktioner.