VERKSAMHETEN 2019 I KORTHET - FVB

746

Rättserien Digital - EkonomiOnline

Upparbetad men ej fakturerad intäkt. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (not 9). 3 647 225. 98 706.

  1. Mer digital telia
  2. Sjöströms hemservice järna
  3. Postulat koncernredovisning
  4. Villkorat alkolås 2 år
  5. Full stack javascript development with mean filetype pdf
  6. String theory explained
  7. Suomikoti organisationsnummer
  8. Öppna privatkonto

Forutbetalda kostnader och upplupna intakter. 10 jun 2020 Skatt på årets resultat. Övriga skatter Upparbetad men ej fakturerad intakt Ar kassaflödesanalys ej tillämplig för företaget, sått kryss. 844 949. Upparbetad men ej fakturerad intäkt. 0 Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som.

Summa kortfristiga skulder.

61_hcl_technologies_sweden_ab.pdf - HCL Technologies

10 jun 2020 Skatt på årets resultat. Övriga skatter Upparbetad men ej fakturerad intakt Ar kassaflödesanalys ej tillämplig för företaget, sått kryss. 844 949. Upparbetad men ej fakturerad intäkt.

Upparbetad ej fakturerad intakt skatt

Download Annual report as of 2018 here - Sergel

651 980 Upparbetad men ej fakturerad intäkt. Kundfordringar. Upparbetad men ej fakturerad intäkt. Fordringar Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt Aktuell skatt är inkomstskatt. Uppskjutna skatteskulder. Koncern.

–. Skatt. Skatt på årets resultat. Arets resultat. -82 753.
Kopa bostadsratt utan lan

Upparbetad men ej fakturerad intäkt.

Tax anlitas för att säkra att flöden av varor och tjänster sker på skattefrågor påverkar olika risker och Upparbetad ej fakturerad intäkt. Swedish term or phrase: Upparbetad ej fakturerad intäkt: Context: I balansräkningen bruttoredovisas balansräkningsposterna ”Upparbetad ej fakturerad intäkt” och ”Fakturerad ej upparbetad intäkt” projekt för projekt. De projekt för vilka upparbetade intäkter överstiger fakturerade redovisas som omsättningstillgång och de projekt Contextual translation of "upparbetad men ej fakturerad intäkt" into English. Human translations with examples: tachometers, to be confirmed, manager/not holder.
Vad gör en verkmästare

Upparbetad ej fakturerad intakt skatt dokumentanalyse masteroppgave
kallsvettningar utan feber
begära arbetsgivarintyg i efterhand
vad är skillnaden på a och b aktier
lön närstående fåmansbolag
komplex differentierbar

Delårsrapport jan-mars 2016

upparbetad ej fakturerad intäkt skatt. Vid uppdrag på löpande räkning uppgår intäkten till arvode för utförda tjänster och använt material som företaget enligt  Intäkter från uppdrag på löpande räkning ska redovisas i takt med att arbete utförs. alternativ kunde redovisa enligt inkomstskattelagens alternativregel, Upparbetad men ej fakturerad intäkt för tillgång som uppstått för att  Bokslut enligt K2 och K3 med skattekommentarer. 5. Upparbetade men ej fakturerade intäkter 165. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 167.