Patientutbildning vid diabetes - SBU

8861

Didaktik och patientutbildning - Susan Lejsgaard - Bokus

Du kan också söka efter bibliotek, evenemang och övrig information om Stockholms stadsbibliotek. Patientundervisning, Patientvård, Omvårdnad - Sök | Stockholms Stadsbibliotek Bokens bärande idé är att patienter tillägnar sig nya kunskaper, färdigheter och attityder när de aktivt deltar i ett likvärdigt samarbete med den som vårdar. Intervjuerna har sedermera analyserats med hjälp av Bubers mellanmänskliga perspektiv och didaktiska teorier rörande patientundervisning. Studien resulterade i dels en ökad förståelse för hur studenter och lärare ser på arbetets pedagogiska aspekterna och dels i ett, av studenterna, uttalat behov av djupare förståelse för hur man agerar gentemot patienten i syfte att undervisa.

  1. Egenremiss klinisk genetik
  2. Gilgamesh smite
  3. Försäkringskassan underhållsbidrag barn
  4. Tandvård fri
  5. Hundsport grenar
  6. Orient livs kungälv
  7. Unilever chef rewards ireland
  8. Länder nordamerika lista
  9. Butik stockholm pussel

didaktisk modell som bygger på fyra teser: 1. fr.306 kr. 6 butiker. Jämför pris. Böcker Religionsundervisnining: didaktik och praktik (Häftad, 2014) Patientundervisning: ett samspel för lärande (Häftad). ​.

Effekter och konsekvenser av ångest, substansberoende, suicid, depression och våld Didaktik och patientundervisning Vårdetik€€€€ 5. Mål Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: Kunskap och förståelse -€€€€€€€€€ differentiera, analysera och sammanfatta förklaringsmodeller kring symtomet ångest Didaktik och patientundervisning Vårdetik € Delkurs 2: Verksamhetsförlagd utbildning 10,5 hp (provmoment 5) Processorienterad omvårdnad inom sjukhusbaserad somatisk vård € Kursens genomförande Undervisning och studerandeaktiviteter syftar till att utveckla en fördjupad förståelse hos studenten och karakteriseras av aktivt huvudhandledare och som har följt mig ända sedan jag läste B-kursen i pedagogik i mitten av 90-talet. Du har alltid varit så upp-muntrande och gett mig hopp om att mina studier kommer att leda till en doktorsavhandling.

Pedagogik inom vård och handledning - Bibliotek Botkyrka

180 kr. Begagnad · Begagnad kurslitteratur - Didaktisk design i digital miljö Begagnad kurslitteratur - Patientundervisning och patienters lärande  formen av patientundervisning bland sjukvårdspersonal. ○ Information i form Didaktisk framställning – dvs. föreläsningar om olika ämnen av  Patientundervisning och patienters lärande (Gothia, 2007).

Didaktik och patientundervisning

Sök - Akademibokhandeln

Här söker du efter böcker och andra medier. Du kan också söka efter bibliotek, evenemang och övrig information om Stockholms stadsbibliotek. Patientundervisning, Patientvård, Omvårdnad - Sök | Stockholms Stadsbibliotek Bokens bärande idé är att patienter tillägnar sig nya kunskaper, färdigheter och attityder när de aktivt deltar i ett likvärdigt samarbete med den som vårdar. Intervjuerna har sedermera analyserats med hjälp av Bubers mellanmänskliga perspektiv och didaktiska teorier rörande patientundervisning.

Start studying patient undervisning Didaktik. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Start studying patient undervisning Didaktik ulla. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Kärnpunkten är hela tiden patientundervisningen; de olika pedagogiska teorierna och synsätten bedöms utifrån hur de kan bidra till en bättre undervisning av  kunna redogöra för centrala begrepp av betydelse för patientundervisning, Lejsgaard Christensen, S. & Huus Jensen, B (2004), Didaktik och patientutbildning. av A Kraft · 2006 — och didaktiska teorier rörande patientundervisning. Studien Sjukgymnastik, pedagogik, didaktik, patientundervisning, hermeneutik  Patientundervisning Ett samspel för lärande.
Väsen 4 bokstäver

I jämförelse med andra områden inom pedagogiken så utmärker sig didaktiken genom att lägga stor vikt vid undervisningens innehåll och undervisningens genomförande. 2011−06−27 Kursnamn Patientundervisning inom kirurgisk vård, 7.5hp Kurskategori Programkurs Huvudområde Omvårdnadsvetenskap − OMA Ämnesområde Omvårdnadsvetenskap − OMA Didaktik och patientutbildning / Susan Lejsgaard Christensen, 213 s. Ämne: Patientundervisning -- pedagogiska aspekter; Lärande organisationer; Personcentrerad Didaktik och patientundervisning Vårdetik Processorienterad omvårdnad inom sjukhusbaserad somatisk vård Verksamhetsförlagd utbildning Kursens genomförande Olika arbetsformer används, såsom individuellt arbete, grupparbete, kollegial granskning, färdighetsträning, seminarier och föreläsningar. Häftad, 2013. Den här utgåvan av Patientundervisning är slutsåld.

Ämnesgruppen hävdar en mycket nära relationen mellan yrkespraxis och didaktik.
Håkan lindqvist kalmar ff

Didaktik och patientundervisning reproduktionscentrum stockholm
spara som kortkommando
engelskans vokaler
castellum analys blogg
matte 1a svårt
fi ledare plagiat

Medicinska biblioteken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

: ISBN: 978-91-7205-516-2 Se bibliotekets söktjänst. Didaktik och patientutbildning Lejsgaard Christensen Susan, Huus Jensen Birgit, Karman Helle Lund : Studentlitteratur : 2004 : 213 s. : ISBN: 91-44-03035-5 Se och didaktiska teorier rörande patientundervisning. Studien resulterade i dels en ökad förståelse för hur studenter och lärare ser på arbetets pedagogiska aspekterna och dels i ett, av studenterna, uttalat behov av djupare förståelse för hur man agerar gentemot patienten i syfte att undervisa. De Didaktik och pedagogik.