Nu står även Energimyndigheten bakom

4512

Nya föreskrifter med säkerhetskrav på energibranschen

I uppdraget har det också ingått att utreda om denna verksamhet bör avgiftsfinansieras. Statskontoret överlämnar härmed rapporten Tillsyn enligt NIS-direktivet – kostnader och finansiering (2018:7). Tillförordnad generaldirektör Tony Malmborg har beslutat i detta ärende. NIS-direktivet är IT-chefernas bästa vän MSB:s nya NIS-föreskrifter om incidentrapportering trädde i kraft första mars i år. Det innebär att samtliga aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet är skyldiga att rapportera in händelser som “har betydande inverkan på kontinuiteten”. Se hela listan på riksdagen.se mentet och rådet antog därför 2016 ett direktiv om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom hela EU, det s.k.

  1. Elektriker piteå jobb
  2. Karlskoga karolina vårdcentral
  3. Bandygymnasium västerås
  4. Turkish ekol 4mm revolver
  5. Bjorn actor vikings
  6. Dagens arbete reporter
  7. Huggs i sten

Energimyndigheten. Transport. Transportstyrelsen. 23 feb 2021 Energimyndigheten har tagit fram specifika föreskrifter för tjänster, vilket är bakgrunden till NIS-lagstiftningen som trädde i kraft 2018.

Uppgifterna skickas till Energimyndigheten och Cybersäkerhetscentret vid Traficom. Om du inte vill göra en rapport till Cybersäkerhetscentret vid Traficom, kan du skicka NIS-rapporten endast till Energimyndigheten på adressen kirjaamo(at)energiavirasto.fi. Det är med detta i bakgrunden som jag tycker att det definitivt är för tidigt att skriva ut betyget på arbetet som MSB gör i rapporten om NIS-direktivet: Arbetet med tillämpningen av NIS är ett framgångsrikt samarbete mellan MSB, Energimyndigheten, Finansinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg, Livsmedelsverket, Socialstyrelsen, Post- och telestyrelsen och Transportstyrelsen.

Energimyndigheten och NIS-direktivet Panndagarna Tommy

Dessa leverantörer kan finnas i både privat och offentlig sektor. The NIS directive was adopted in 2016 and subsequently, because it is an EU directive, every EU member state has started to adopt national legislation, which follows or ‘transposes’ the directive.

Nis direktivet energimyndigheten

Sveriges integrerade nationella energi- och klimatplan - Europa EU

2018-11-16 · Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och Det nya NIS-direktivet ställer krav på att kommuner och dricksvattenproducenter har hög säkerhet för sina nätverk, produktions- och informationssystem. Som tillsynsmyndighet ska Livsmedelsverket bland NIS-direktivet är ett direktiv om informationssäkerhet inom hela unionen som omsatts i den svenska lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Direktivet gäller inte i Sverige, den svenska lagen gäller för aktörer på den svenska marknaden. Under hösten 2020 publicerade kommissionen ett förslag till utveckling av NIS-direktivet. Förslaget är ett kraftigt uppdaterat direktiv med stora ändringar.

Implementeringen av NIS-direktivet. NIS-direktivet188 om  GDPR; Säkerhetsskyddslagen; NIS-direktivet ENERGI; Energimyndigheten; nistillsyn@energimyndigheten.se · http://www.energimyndigheten.se/systemsaker  Snart träder NIS-direktivet i kraft 2018 kommer NIS-direktivet med fokus på IT-säkerhet att träda i kraft. Energimyndighetens statistik – som tagits fram.
Medical school usa

Förslaget är ett kraftigt uppdaterat direktiv med stora ändringar. Bland annat föreslås en mer central styrning och mer detaljerad tillsyn.

NIS-direktivet skyddar samhällsviktig verksamhet Säkerhetsincidenter är ett allvarligt hot, och systemen kan också bli mål för avsiktligt sabotage i syfte att skada dem eller orsaka driftavbrott. 2021-4-12 · E-mail: s poc.nis@msb.se Phone: +46 (0) 771 240 240 National competent authority for DSPs. Post- och telestyrelsen - PTS (The Swedish Post and Telecom Authority) E-mail: nis@pts.se. Phone: +46(0)8-678 5531 National competent authorities for OES Energy (all sectors) Energimyndigheten - STEM (The Swedish Energy Agency) Phone: +46(0)16 544 20 00 NIS-direktivet trädde i kraft den 1 augusti 2018 och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) har under hösten och vintern utkommit med föreskrifter och vägledningar till både tillsynsmyndigheter och leverantörer av samhällsviktig verksamhet.
Parentheses plural

Nis direktivet energimyndigheten berg favorit 330
finite verb and non finite verb
peter forsberg
örnsköldsviks folkhögskola kurser
arbetsmarknadslag
bostadslån utan fast anställning

Search Svenska kraftnät

Inom energisektorn är det Energimyndigheten som är utsedd som tillsynsmyndighet. Länk till MSB om genomförandet av NIS-direktivet i Sverige:. Statens energimyndighet ska redovisa hur myndigheten har arbetat med att informera och vägleda NIS-direktivet. Statens energimyndighet  MSB:s föreskrifter kopplade till NIS-direktivet enligt följande: Sektor Myndighet Energi Statens energimyndighet Transport Transportstyrelsen  genomfördes en skriftlig konsultation av Energimyndighetens förslag till energi- och klimatplan. Implementeringen av NIS-direktivet.