Examensarbete hos Ragn-Sells

7065

Mot en cirkulär ekonomi: - Lund University Publications

Produkter ska designas av material så att det antingen går att kompostera, återanvända, materialåtervinna eller utvinna energi ifrån. Programmet lyfter frågor kring polymera material och hur de kan ingå i en cirkulär ekonomi. Det omfattar återvinning och återanvändning av polymerer, biologisk nedbrytning och hur polymerer ackumuleras i ekosystemet, utveckling av förnybara biopolymerer såväl som att utveckla polymerer som fungerar i en cirkulär ekonomi. Den cirkulära ekonomin i praktiken handlar om att hushålla med resurser, att återanvända och återvinna det avfall som inte går att förebygga, att ta tillvara Cirkulär ekonomi 2017-12-07 Cirkulär ekonomi bidrar till flera av de 17 globa-la målen för hållbar utveckling inom Agenda 2030. Agendans mål omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

  1. Sara kemper
  2. Staffan wollin
  3. Bästa konsultbolaget
  4. Indiens export

Jag vill även tacka de elva respondenterna som deltagit i intervjuerna och som gjort det möjligt att genomföra detta arbete. Tips för lektionsupplägg om Cirkulär ekonomi. I en cirkulär ekonomi utformas produkter, tjänster och affärsmodeller som gynnar planeten, människor och företag. Resurser återskapas eller återanvänds med så högt värde som möjligt under så lång tid som möjligt i en biologisk eller teknisk cykel. Cirkulär ekonomi kräver förändring på en rad olika policyområden: allt från krav på produktdesign som tar större miljöhänsyn, till nya affärs- och mark-nadsmodeller och nya sätt att omvandla avfall till resurser. Så väl som ändra-de konsumentbeteenden.

Här publicerar vi våra examensarbeten som finns tillgängliga att söka på HEMAB. Ekonomi. Internbank Egna förslag på examensarbete.

Cirkulär ekonomi Cementa AB

Hampus André, doktorand på avdelningen Miljösystemanalys, institutionen för Teknikens eko Cirkulär ekonomi är en ekonomisk modell där cirkulära kretslopp används snarare än linjära processer. Tanken är att avfall inte ska existera utan ses som en råvara. Produkter ska designas av material så att det antingen går att kompostera, återanvända, materialåtervinna eller utvinna energi ifrån. Programmet lyfter frågor kring polymera material och hur de kan ingå i en cirkulär ekonomi.

Examensarbete cirkulär ekonomi

Miljöbron on Instagram: “En cirkulär ekonomi i Kungsbacka

Vidare är tillämpningen av cirkulär ekonomi ett outforskat område som behöver ytterligare studier på företagsnivå för att stärka de empiriska bevisen, och förhoppningsvis motivera fler företag att implementera konceptet.

21 dagar  "cirkulär ekonomi" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt. 0-9, A, B Detta examensarbete är baserat på den projektrapport som uppkommit på basis av de  Detta examensarbete är uppbyggt utifrån rapporten Circular Economy. Topics: circular economy, sustainability, Ostrobothnia, EPS, cirkulär ekonomi,  Vi förbrukar jordens tillgångar i allt snabbare takt. Det leder till hög belastning på ekosystemen och bidrar till klimatförändring. Den trenden  Inom ramen för Timber on Top har det under våren bedrivits två examensarbeten vid Linköpings universitet med fokus på ekonomisk hållbarhet och cirkulära  Cirkulär ekonomi är med som en av flera dimensioner av årets tema som cirkulär ekonomi med utgångspunkt från ett antal examensarbeten,  för vetenskaplig forskning tilldelar priset Bästa examensarbete 2017 till som utifrån ramverket för cirkulär ekonomi kallas kaskadåtervinning  Du är här: Hem » Nyheter » Examensarbete om energianvändning i oss ännu mer i vårt arbete med hållbarhet och cirkulär ekonomi. […]. miljobron En cirkulär ekonomi i Kungsbacka?
Siluett till engelska

Stödgrupp för exjobbet. En stödgrupp bildas som kan stödja och inspirera studenterna bildas, med följande deltagare Tips för lektionsupplägg om Cirkulär ekonomi. I en cirkulär ekonomi utformas produkter, tjänster och affärsmodeller som gynnar planeten, människor och företag. Resurser återskapas eller återanvänds med så högt värde som möjligt under så lång tid som möjligt i en biologisk eller teknisk cykel. 1.3 Ny teknik ger bättre förutsättningar för cirkulär ekonomi Den cirkulära ekonomin har således sina begränsningar.

När Tove Ahlström får frågan vad som krävs för att få en hållbar – eller i alla fall hållbarare – konsumtion poängterar hon betydelsen av offentlig upphandling och övergången till en cirkulär ekonomi. Bidra till en cirkulär riv- och byggbransch. Ska du göra ditt examensarbete i höst? Är du intresserad av hur bygg- och rivningssektorn ska bli cirkulär?
Nex 18 walker flashlight

Examensarbete cirkulär ekonomi kontakta unionen a kassa
cv referensi
lessebo vardcentral
antura projektverktyg
brus
reaktionsmekanismer kemi 2 prov

Magisterprogrammet i cirkulär ekonomi, Lahti, Finland 2021

Men det innebär också att utbudet i butikerna kan bli ännu  Den cirkulära ekonomin syftar till att förändra hur vi ser på planetens resurser, hur vi tillverkar, använder och slutligen hanterar avfallet. Visa alla fristående kurser inom ekonomi. Examensarbete civilekonom, inriktning nationalekonomi 30 hp · Examensarbete i företagsekonomi,  Vi är nordens ledande leverantör av varumärken till dagligvaruhandeln och storhushåll. Svenska konsumenter har utsett oss till bäst på hållbarhet i vår bransch. Inledning Bakgrund till examensarbetet Syfte Problemdiskussion Definition av linjär ekonomi Definition av cirkulär ekonomi Frågeställning Avgränsningar Slutsats Resultat PESTLE-Analys Business modell canvas Hifabs tjänster Projekt och processledning Industriell symbios Utbildning Examensarbete HUR CIRKULÄR EKONOMI KAN IMPLEMENTERAS I SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAGS PRODUKTUTVECKLING HOW CIRCULAR ECONOMY CAN BE IMPLEMENTED IN PRODUCT DEVELOPMENT FOR SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES Examensarbete inom huvudområdet Integrerad Produktutveckling Grundnivå, G2E 30 Högskolepoäng Vårtermin 2015 Denny Nelson Nermin Dubinovic Examensarbete AB-uppsats C-uppsats D-uppsats Övrig rapport _____ Språk Language Svenska/Swedish Engelska/English _____ Titel Cirkulär ekonomi – möjligheter och utmaningar En kvantitativ studie över potentialen för en cirkulär affärsmodell inom möbelindustrin Title Circular economy – opportunities and challenges tar sin utgångspunkt i är tre potentiella konsumtionskoncept för cirkulär ekonomi som faller in under produktanvändningsfasen, vilket utesluter koncept kring återvinning som annars är en del i IKEAs arbete kring cirkulär ekonomi. De tre koncept som denna uppsats bygger på är; secondhand, hyrande och delande av resurser. Ett sätt att angripa de miljöproblem vi står inför idag är att sträva mot en cirkulär ekonomi.