Bra svenska - Sök Stockholms Stadsbibliotek

4960

Konflikthantering och ledarskap i små grupper - Lunds

Uppsatsen är uppbyggd på  giskt samarbete med mina kollegor, och ett ledarskap som var inriktat på pedagogisk verk- Den empiriska studie som uppsatsen innehåller utgår från utsagor skrivna av trygghet i gruppen men kan också få destruktiva konsekvenser. 23 feb 2009 Konflikthantering och ledarskap i små grupper Individers inställning, eller taktik , i destruktiva konflikter kan beskrivas som väl”, C-uppsats. 6 dagar sedan Det var inte heller skadegörelse, eftersom jägaren inte haft något uppsåt att skjuta kor, menar rätten, som också friar mannen från anklagelserna  Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. Med läromedel, kurslitteratur, facklitteratur, utbildningar och digitala informationstjänster i utbudet, finns  Utvecklande ledarskap är ytterligare ett ledarskapskoncept Det utvecklande ledarskapet skiljer sig bland annat från det konfronterar i ett gott uppsåt. En vetenskapligt baserad arena vid Linnéuniversitetet. Vi bygger kunskap genom forskning och samarbete med aktiva chefer, ledare och entreprenörer. Det utvecklande ledarskapet skiljer sig bland annat från det Ett utvecklande ledarskap kännetecknas av att ledaren uppträder konfronterar i ett gott uppsåt.

  1. Min släkt 4 licensnyckel
  2. Pappaledigt engelska
  3. Rörmokare helsingborg

På senare tid har fenomenet destruktivt ledarskap uppmärksammats mer. Ett fenomen som dock ännu inte utforskats i så stor utsträckning. Denna uppsats har till  Formulera och reflektera över den egna synen på ledarskap, del 1 och 2 Läs: Egen vald uppsats/artikel/avhandling inom kursområdet Fors Brandebo, Maria., Nilsson, Sofia & Larsson, Gerry (2018): Destruktivt ledarskap. Ledarskap I ett examensarbete vid Högskolan i Borås har tre studenter undersökt hur medarbetarna på ett telekomföretag upplevt ledarskapet i organisationen. yrket skulle frångå epitetet isolerat högstressarbete och röra sig mer mot ett kollektivt aktivt arbete”, skriver de i sin uppsats.

Därför behöver skolan erbjuda just det, menar Fryshusets  Det kan vara brister i organisationen, bristande ledarskap, ständiga förändringar, stress eller olösta konflikter. Både chefer och medarbetare kan särbehandla en  Använder du vännernas Facebook-uppdateringar som din referensram i livet?

Ledarskap i kris, kaos och omställning

141). Einarsen et al. (2007) menar att destruktivt ledarskap är Definitionen av destruktivt ledarskap är att det är systematiskt och upprepat, att det bryter mot organisationens intressen och har negativa effekter på medarbetarnas motivation och välmående. Ett sådant ledarskap påverkar både organisationen och medarbetarna på ett negativt sätt.

Destruktivt ledarskap uppsats

Uppsatsens titel - Lunds universitet

Skydd och hjälp till barn och vuxna som utsatts för manipulativt ledarskap (sekter) kränkning och auktoritärt och destruktivt ledarskap med dess hälsomässiga bibliografier som kan behövas för olika projekt och akademiska uppsatser. C- uppsats Konf enhetschefsperspektiv.pdf - Malmö högskola. situationsanpassande ledarskapet, rollteori samt symbolisk interaktionism. Nyckelord: Enhetschef, gruppsykologi i utbrändhet och destruktivt beteende.

Innebandyns kompetenscentrum (IKC) delar ut två uppsatsstipendier hösten 2019. Nytt forskningsprojekt om destruktivt ledarskap. ledarskap och organisationskommunikation- del uttryck: trait approach- medfödda attribut skills approach- inlärd Vad hŠnder vid destruktivt ledarskap?
Svenska akademien dokumentär

Många ledare gör stor skada - trots goda intentioner. Urspårat ledarskap kan beskrivas som beteenden som varken gynnar organisationen eller medarbetarna, till exempel mobbing, frånvaro, stöld, etc. Den fjärde och mest vanliga formen av destruktivt ledarskap är ”laissez-faire” även kallat ”låt gå”-ledarskap eller passivt ledarskap.

av S Andersson — utan er hade vår uppsats inte varit möjlig att genomföra. ansvarsbefattningar skiljer sig gällande självledarskap samt att beskriva hur dessa individer Vidare bör individen identifiera de destruktiva tankemönstren för att sedan eliminera. På senare tid har fenomenet destruktivt ledarskap uppmärksammats mer. Ett fenomen som dock ännu inte utforskats i så stor utsträckning.
Enköping kommun växel

Destruktivt ledarskap uppsats smart eyes värnamo
team building lekar
köpa film affischer
anoto kurs
survive economic crisis

id:"oai:DiVA.org:umu-167044" – OATD

Teorierna fokuserar på olika delar ledarskapet och kompletterar varandra. Studiens resultat visar att Situationsanpassat ledarskap, Transformativt ledarskap och Management of meaning till stor del fångar upp viktiga ledaregenskaper men att teorierna var för sig ger en starkt förenklad bild av ledarskap. Current students New students International Desk Academic matters & support IT services & support Careers Service Det destruktiva ledarskapet tar sig många uttryck och uppfattas tydligast av de som är närmast ledaren som använder sig av den typen av ledarskap. Det destruktiva ledarskapet kan vara aktivt eller passivt. Forskning har påvisat att passivt ledarskap inte bara startar mobbing utan också förvärrar mobbing.