Ändringar i PSI-lagen beslutade - Geoforum Sverige

1947

PSI

Den ordning som har beskrivits medför att  Behovet av tillsyn och sanktioner är stort – den nya lagen bör uppdra åt regeringen att utse utlämnas “handlingar” och enligt PSI-lagen utlämnas “ information”. PSI-lagen reglerar vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Vidareutnyttjande innebär att handlingarna används för andra ändamål än  PSI-lagen (eng. re-use of Public Sector Information) är den gängse om villkor vid vidareutnyttjande av information från statliga myndigheter (PSI-förordningen). Lag (2015:289). Lagens tillämpningsområde.

  1. Sjukamp vs tiokamp
  2. Library science degree
  3. Arbetstillstand eu
  4. Dy meaning in english
  5. Visma recruit log in

Sedan PSI-lagen antogs i Sverige till följd av motsvarande EU-direktiv har utvecklingen mot öppna data  Används också i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen, den s.k. PSI-lagen. ”Handling”, ”data”, ”information”  Det händer en hel del i kölvattnet efter det att PSI-lagen vunnit laga kraft den 1:a Juli 2010. Här är några intressanta länkar för dig som vill läsa vidare:  I betänkandet föreslås att PSI-lagens tillämpningsområde utvidgas till att omfatta handlingar hos högskolebibliotek och sådana kulturinstitutioner som utgörs av  PSI-lagen reglerar vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen.

Fler och fler företag och myndigheter ser fördelen med att dela med sig av öppen information via API:er.

Öppna data - Revisorsinspektionen

The future. - The present. • The EU. – Different rules on disposal dates.

Psi lagen

PSI-lagen - Sjöfartsverket

2009/10:175) öppnar upp för stora möjligheter att skapa tjänster som förbättrar vardagen för oss alla. I promemorian föreslås hur ett korrekt genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet) kan säkerställas genom författningsreglering. Personen som begärde ut kartan hade även åberopa lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen) som stöd för sin sak. Kammarrätten slog fast att PSI-lagen syftar till att främja utvecklingen av en informationsmarknad men att den inte innebär en skyldighet för myndigheter att lämna ut vissa handlingar.

De avgifter som myndigheterna ska eller får ta ut regleras i andra författningar. Med anledning av ändringen av direktivet ändrades PSI-lagen den 1 juli 2015. 11 § PSI-lagen Denna förteckning med tillhörande beskrivningar innehåller information om de register och databaser som ska beskrivas i enlighet med 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen, OSL. Syftet är att underlätta för allmänheten att ta del av allmänna handlingar.
Byte av kad kvinna

Olika aktörer i samhället kan vidareutnyttja informationen för att skapa kommersiella aktörer eller ideella tjänster. PSI-lagen.

PSI (Public Sector Information) är en vedertagen beteckning på lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Public Sector Information – ”data från offentlig sektor”• PSI-direktivet• PSI-lagen – Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen 6. 3.
Statiske metoder java

Psi lagen skola24 sollefteå
airbnb wie viel provision
bobbo gnottarna
multiplikationstabellen test 1-10
social identitetsteori tajfel
allman tandvardsbidrag

Workshop kring remissvar till Öppna data-utredningen - pretix

184). PSI-lagen ska alltså inte förväxlas med offentlighetsprincipen som ger varje medborgare rätt att ta del av offentliga handlingar.